Sponsoren

  • Het Waddenfonds is een fonds voor extra investeringen in programma’s en projecten in en rond de Waddenzee. Het gaat om projecten en programma’s die de kwaliteit van de natuur, het landschap, de regionale economie in de Waddenregio duurzaam versterken. Sinds 1 januari 2012 zijn de provincies Noord-Holland, Groningen en Fryslân verantwoordelijk voor het Waddenfonds.

  • Stichting Ondersteuningsfonds Nationaal Instituut voor de Scheepvaart en Scheepsbouw (NISS) verleent financiële ondersteuning aan projecten met een maritiem karakter. De Stichting is voortgekomen uit het voormalig Nationaal Instituut voor de Scheepvaart en Scheepsbouw "N.I.S.S.", welke altijd nauwe banden onderhield met het nog steeds bestaande Maritiem Museum te Rotterdam. Het NISS werkt bij diverse projecten samen met de Samenwerkende Maritieme Fondsen (SMF): Admiraal van Kinsbergenfonds, Dorus Rijkers Fonds, Directie der Oostersche Handel en Reederijen, Vereeniging "De Prins Hendrik, Stichting" sedert 1874, Vaderlands Fonds ter Aanmoediging van ’s-Lands Zeedienst en Verolme Trus.

  • Het eiland Texel is door zijn natuur, cultuur, bereikbaarheid, uitgaansmogelijkheden, rust, ruimte en veelzijdigheid een buitengewoon aantrekkelijke vakantiebestemming voor een breed publiek. Het toerisme is dan ook de motor van de eilandeconomie, de belangrijkste bron van werkgelegenheid en leefbaarheid en de basis van een voorzieningenniveau dat vergelijkbaar is met dat van een middelgrote stad. Het besef dat de concurrentiepositie van Texel ten opzichte van andere binnenlandse vakantieoorden in stand moet worden gehouden en zo mogelijk versterkt, leeft algemeen. Nieuwe aantrekkelijkheden en het uitbouwen en in kwaliteit vergroten van de bestaande ijn gewenst. Het stimuleren van initiatieven op dit gebied is het doel van de Stichting Toeristisch Investerings Fond Texel (STIFT). Documentaire De ondergang van het fregat Orangewoudt wordt gerealiseerd met een bijdrage van STIFT met gelden die afkomstig zijn van de toeristenbelasting.

  • VSBfonds ondersteunt initiatieven die bijdragen aan een samenleving waarin iedereen actief meedoet, zich betrokken voelt en de kans heeft persoonlijk en maatschappelijk te groeien. Het fonds is actief op drie gebieden: Mens & Maatschappij voor sociale initiatieven die meedoen als doel hebben, Kunst & Cultuur voor plannen waardoor meer mensen kunnen genieten van kunst en cultureel erfgoed en Beurzen voor studenten die in het buitenland verder willen studeren of onderzoek doen. Het fonds steunt projecten met geld, kennis, ervaring en een professioneel netwerk.