Synopsis

In het waddengebied gaat wrakduiker Hans Eelman op zoek naar de overblijfselen van een oorlogsschip dat in 1758 voor de kust van Texel is vergaan. Een 250 jaar oude notariële akte over de mysterieuze ondergang van het schip en een aantal geheimzinnige graven op Texel vormen de basis van zijn zoektocht. Dankzij jarenlange kennis en ervaring en met behulp van de meest moderne apparatuur weet hij de restanten van het fregat te lokaliseren. Eelman roept de hulp in van scheepsbouwmeester Willem Vos, bouwer van de replica van het VOC-schip De Batavia. Verschillende duikexpedities leveren letterlijk de puzzelstukjes op waarmee na eeuwen het mysterie van de ondergang van het schip ontrafeld kan worden.

Foto's en film